Turkey TUR  

rss

  • rss
Basın Bültenleri - Amway
‘Girişimciliğin Yol Haritası’ çizildi

2014/02/27 - 

Amway Küresel Girişimcilik Raporu’nun Türkiye sonuçları,
Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT)’nin Amway
desteğiyle düzenlediği panelde değerlendirildi.

Türkiye’de girişimcileri bekleyen fırsatlar, başarılı bir girişimci olmanın önemli noktaları, girişimcilikte eğitimin önemi ve Türkiye’deki girişimcilik algısının ele alındığı “Türkiye’de Girişimciliğin Yol Haritası” Paneli, 26 Şubat tarihinde Amway desteğiyle Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) tarafından gerçekleştirildi.

Amway Avrupa tarafından Münih Teknik Üniversitesi işbirliğinde GfK Almanya’ya yaptırılan ve son olarak dünyanın dört bir yanından 24 ülkeyi kapsayan Girişimcilik Araştırması’nın Türkiye sonuçları 26 Şubat’ta Hilton Harbiye Oteli’’nde düzenlenen “Türkiye’de Girişimciliğin Yol Haritası” Paneli’nde açıklandı.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT)’nin  Amway desteği ile düzenlediği Panel, konusunda uzman isimleri bir araya getirdi. “Türkiye’de Girişimciliğin Yol Haritası Paneli” açılışını yapan Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve General Electric Türkiye Başkan ve CEO’su Canan Özsoy’un ardından, GFK Türkiye Genel Müdürü Fulya Durmuş Küresel Girişimcilik Araştırma sonuçlarını paylaştı.

Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve General Electric Türkiye Başkan ve CEO’su Canan Özsoy’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; Amway Türkiye Genel Müdürü Tayfun Ergün, sektörün girişimciliğe sağladığı imkan ve destekler; Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cansen Başaran Symes, Türkiye’de etkin ve genç girişimciliği alanlarındaki fırsatlar ve zorluklar ve etkin girişimcilerin iş modellerinin yarattığı istihdam ve büyüme potansiyeli; KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan, Türkiye’de girişimcilik ve istihdam konusunda kadının konumu ve fırsat eşitliği modeli, KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sn. Ömer Pak Türkiye’de Girişimcilik alanındaki fırsatlar ve durum analizi ve Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Kutlu Kazancı ise üniversitelerin girişimciliğe bakış açısı ve desteği konusundaki görüşlerini paylaştı.

Girişimcilik bütün dünyada yüksek bir itibara sahip

Panele konu olan Girişimcilik Araştırması ile ilgili bilgi veren Amway Türkiye Genel Müdürü

Tayfun Ergün “Amway bütün dünyada farklı ülkelerde girişimcilik ruhunu öne çıkarmak için çalışmaktadır. Bu nedenle araştırma sonuçlarını toplum önünde genel tartışmaya açmak ve kanaat önderlerinin bugün burada yaptığımız gibi girişimcilikle ilgili görüşleri tartışmalarını teşvik ediyoruz.”

Türkiye’nin girişimcileri 30 yaş altından çıkacak

Genel amacı, farklı ülkelerdeki girişimcilerin ekonomik potansiyeline işaret etmek ve potansiyel girişimcileri planlarını hayata geçirmelerinde desteklemek olan araştırmada Türkiye’de her 5 katılımcıdan 3’ünün (%61) kendi işine sahip olmaya yönelik tavrı olumlu. Ve Türkiye, bu oranla araştırmaya katılan 24 ülke arasında 5. sırada yer alıyor. Ayrıca üniversite mezunu katılımcıların (%67), olmayanlara göre (% 60) girişimciliğe karşı daha olumlu yaklaştıkları görülüyor. Özellikle 30 yaşın altındaki genç katılımcılar (%53) ve öğrenciler (%56) ciddi bir girişimcilik ruhu sergiliyor.

Farklı yaş gruplarının sonuçları değerlendirildiğinde ise 50 yaşında bir düşüş gözlemleniyor. 20 ila 29, 30 ila 39 ve 40 ila 49 yaşlar arasındaki katılımcılar, %63 ila %68 arasında değişen oranlarda olumlu tavır sergiliyor. Bununla birlikte, 50 ila 59 yaşları arasındaki katılımcılarda, onay %47’ye düşüyor.

Girişimciliğe en olumu bakan bölge Doğu Anadolu

%78 ile Doğu Anadolu ve %75’er oranla Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki katılımcılar girişimciliğe karşı olumlu bakıyor. Ege Bölgesi ise %30 oranıyla % 70’lik dünya ortalamasının çok altında kalıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neden ‘Girişimci’ olmak istiyoruz?

Türkiye’de bir işe başlamanın en cazip tarafı % 40 oranla ‘bir işverene bağlı olmamak ve kendi kendisinin patronu olmak’. Bunu % 35 ile ‘kişisel tatmin ve kendi fikirlerini gerçekleştirme imkânı’ ve % 32 ile ‘ikinci gelir olanakları’ izliyor. ‘Aileye daha iyi uyum, boş zaman ve kariyer’ de diğer faktörler arasında yer alıyor.

Farklı yaş grupları arasında önem sırası değişiyor. ‘Kişisel tatmin’e en fazla ilgi duyanlar 20 -29 yaş grubundan çıkıyor. 30–39 yaş grubunda olanlar ‘bir işverene bağlı olmamak ve kendi kendisinin patronu olmak’ daha birincil faktörken 40–49 yaş grubunda ise ‘ikinci gelir olanakları’ öne çıkıyor.

 Başarısızlık korkusu girişimciliğin önündeki en büyük engel

Türkiye’de kendi işinin sahibi olma yönündeki isteklilik %39 oranla dünya ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Katılımcıların %11’i de halihazırda kendi işine sahip olduğunu belirtiyor. Ancak tıpkı uluslararası ortalamada olduğu gibi (%70), Türkiye’deki her 3 kişiden 2’si (%66) girişimlerinde başarısız olma korkusunu işletme kurmalarının önünde bir engel olarak görüyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

İş kurmada Türkiye’de geleneksel değerler öne çıkıyor

Kişisel ve sosyal değerler iş kurmada Türkiye’den katılımcılar için oldukça önemli. “Kişisel hayal kırıklığı, özgüven kaybı” (%29), “ailemi hayal kırıklığına uğratmak veya kaybetmek” (%24) ve “arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım ve iş ortaklarım nezdinde itibar kaybetmek” (%18) gibi nedenleri yeni bir iş kurmanın önünde engel olarak görürken, uluslararası ortalamalar çok daha düşük (sırasıyla %14, %9 ve %6).  Bunlarla birlikte bir işte başarısızlık korkusu, 30 yaşın altındaki genç katılımcılarda (%70) daha yaşlı katılımcılara göre daha fazla görülüyor. Geçici olarak çalışmayan katılımcılar ise  (%73) başarısızlıktan diğerlerinden daha da fazla korkuyor. “Finansal yükler”, bu kesim için (%33) diğer vatandaşlara kıyasla (%20) daha büyük bir tehdit oluşturuyor.

Kendi İşine Sahip Olma Konusunda En Önemli Ön Koşul Aile Desteği                                          

Türkiye’den katılımcılara göre bir iş kurarken en cesaret verici faktör % 40 oranla “aile ve sosyal çevrenin desteği. Ki bu durum uluslararası ortalama için çok daha az önemli (%27). Ayrıca % 28 ile ‘kamu finansmanı ve başlama kredileri’, % 26 ile ‘düşük riskli iş modelleri’ ve % 22 ile de ‘girişimcilik eğitimi ve iş becerilerinin öğretilmesi’ de bu kararı destekleyen etkenler.

 

 

 

 

 

 

 

Her beş kişiden biri de ‘bürokratik kolaylıklar’ , ‘mentorluk, iş ağları ile destek’ ve ‘insanlara başarısızlık müsadesi veren bir kültürün iş kurmak için teşvik edici faktörler olarak kabul ediyor. Araştırmada bu konuyla ilgili çıkan ilginç bir sonuç da üniversite derecesi olanların ‘girişimcilik eğitimi ve iş becerilerinin öğretilmesi’ne olan talepleri daha yüksek olması.

Tüm sonuçların uzman isimlerle analiz edildiği “Türkiye’de Girişimciliğin Yol Haritası” paneli soru – cevap bölümü ile son buldu.

www.amway.com.tr

*Avustralya, Avusturya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, ABD

 

Yorum Yapınız

E-posta adresi yayınlanmayacaktır
* Zorunlu Alan

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia