Turkey TUR  

AGER Türkiye Sonuçları

 

TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİLİK RUHU İNDEKSİ (AESI) PUANI YÜKSELİYOR

Amway Global Girişimcilik Raporu tarihinde üçüncü defa 2018 raporu Amway Girişimcilik Ruhu İndeksini (AESI) araştırmıştır. AESI planlı davranış teorisine göre tasarlanmıştır[1]. Üç boyuttan oluşmaktadır:

Arzu etme : cevap verenler bir iş başlatmayı arzu ediyor mu?

Uygulanabilirlik: cevap verenler kendilerini bir iş başlatmaya hazır hissediyor mu?

Sosyal baskıya karşı kararlılık: cevap verenler aile ve arkadaşları gibi sosyal çevrelerinin onları bir iş başlatma kararından vazgeçirmeye çalışmasına izin verecek mi?

  • Türkiye’nin AESI puanı toplam 48’e ulaşmaktadır ve bu 2016’dan daha yüksektir. (2016: 44)
  • Bu nedenle Türkiye global ortalamayla aynı düzeyde bir AESI puanı (47) sergilemektedir.
  • AB ortalamasıyla4 (42) karşılaştırıldığında Türk cevap verenlerin puanı daha yüksektir.

Türkiye’de cevap verenlerin %30’u tüm üç boyutta aynı düzeyde mutabıktır. Onlar kendi işlerini başlatma arzusu duyarken aynı zamanda bunu gerçekleştirecek becerilere sahip olduklarına inanmakta ve aileleri veya arkadaşları önlerine çıksa bile kendi işlerini kurma hayalinden caymayacaklarını belirtmektedir.

Global düzeyde bu rakam %22’dir. Bu AB ortalamasının (%17) üzerindedir. Bu nedenle Türk cevap verenler AB ortalamasının çok üzerinde ve global ortalamanın da üzerindedir.

TÜRK CEVAP VERENLER SOSYAL YÖNDEN DESTEKLENDİKLERİNE İNANIYORLAR   

Kendi işlerini kurmayı düşünürken ankete katılanlara kendileri hakkındaki hangi ifadelerde mutabık oldukları sorulduğu zaman Türkiye sonuçları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  1. Aile ve arkadaşlarımın bana destek olduğunu düşünüyorum (Sosyal destek: %60)
  2. İş fikirleri geliştirebilirim (Fikir üretme: %59)
  3. Boş zamanımı iş fikrim üzerinde çalışmak için harcamak istiyorum (Adanmışlık: %54)
  4. İş fikrim için nasıl sermaye bulacağımı biliyorum (İş sermayesi. %49)
  5. Başarısız olma riskini almak istiyorum (Risk alma: %47)

Türk cevap verenler bir iş kurma ve yürütmeyle ilgili inançlar yönünden global ve AB ortalamalarından farklı bir sıralama yapmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye sonuçlarında “Fikir üretme” ve “İş sermayesi” faktörleri global ve AB ortalamalarından daha yüksek derecelerde sıralamıştır. Global ortalama ve Türk cevap verenler “Risk alma” faktörünü eşit derecede onaylamıştır ve bunlar AB ortalamasından daha yüksektir.  “Adanmışlık” ve “Sosyal destek” Türkiye’de global ortalamadan daha düşük şekilde değerlendirilmiş olmakla beraber AB ile aynı düzeydedir.

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİ ADAYLARI KİŞİSEL MÜŞTERİ TEMASI OLMASINI TERCİH EDİYOR       

Türk cevap verenler çoğunlukla kâra yönelik bir işi büyük bir şehir ortamında, işveren olarak yapmayı tercih etmekte ve ürünleri müşterilere kişisel olarak pazarlamak istemektedir.

            Amaç 

            Sosyal yönlü                                   %24 - % 76                                            Kâra yönelik

            ___________________________________________________________________

            Personel

            Yalnız çalışma                                %23 - % 77                                          İşveren Olarak

            ____________________________________________________________________

            Lokasyon

            Büyük şehirde                               % 81 - %19                                      Kırsal bölgede

            ___________________________________________________________________

            Müşteri teması

          Kişisel Müşteri Teması                  % 83 - % 17                                  Müşterilere dijital ortamda hizmet                                                                                 

 

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia