Turkey TUR  

AGER Raporu

AMWAY GLOBAL GİRİŞİMCİLİK RAPORU

  • Amway, Amway Global Girişimcilik Raporunu’nun (AGER) yedinci baskısını, Almanya, Münih Teknik Üniversitesi ‘de görevli Dr. Isabell M. Welpe ile işbirliği yaparak yayınlamıştır.
  • AGER, dünya çapında pazar araştırması Nürnberg, Almanya’daki “Gesellschaft für Konsumforschung” (GfK) firması tarafından yapılmakta olup katılan bütün ülkelerde temsili bir hedef grubunu araştırmaktadır.
  • Bu araştırma, girişimcilikle ilgili düzenli ve yıllık değişen odak konularında veriler derlemekte ve bunları karşılaştırmaktadır. Ek olarak, girişimcilikle ilgili global tartışmaları desteklemekte ve girişimcilerin ekonomilerde oynadıkları rolle ilgili farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir.

ANKETE KATILANLARIN PROFİLİ

  • 2017’de sekizincisi gerçekleştirilen AGER  44 ülkede girişimcilik konusu araştırılmıştır. Örneklem, yaşları 14 – 99 arasında olan yaklaşık 50,000 erkek ve kadından oluşmaktadır. Bu şimdiye kadar incelenen en büyük gruptur.
  • İlk defa 2010’da Amway Avrupa Girişimcilik Raporu olarak yayınlanmıştır.
  • Dünya çapında araştırma 2013 yılında 24 ülke kapsamında gerçekleştirilmiştir, 2014’de 38 pazar ve 2015 yılında 44 pazar araştırıma kapsamına alınmıştır.

 

 

AMWAY BU ARAŞTIRMAYI NİÇİN YAPIYOR?

  • AGER, insanların girişimciliğe karşı tutumları konusunda veriler sağlamaktadır. Bu bilgiler kapsamı ve düzenliliği yönünden oldukça önemlidir.
  • Amway, bu bilgileri kamu ve diğer paydaşlar ile diyaloglar geliştirmek amacıyla paylaşmaktadır.
  • Amway, hazırladığı raporlarla, karar mercilerini bütün dünyada girişimcilik ruhunu teşvik edecek programlar için yapısal bir çerçeve yaratmak üzere desteklemektedir.
  • Amway, AGER Bilimsel Danışma Kurulunun 45 bilim akademisyen ve tüm ilgili kurum ve topluluklarla birlikte rapor bilgilerini paylaşarak uluslararası bilim topluluğunu desteklemektedir.
© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia