Turkey TUR  

AGER

ARAŞTIRMANIN ODAKLANDIĞI NOKTALAR VE GENEL YAPISI

Girişimcilik ruhunun dünyanın her yerinde canlı ve iyi durumda olduğunu görüyoruz. Son yıllarda Amway Global Girişimcilik Raporu (AGER) ile dünyanın her yerinde araştırmaya katılan insanların büyük bir çoğunluğunun kendi işine sahip olma fikrine açık olduğunu öğrendik. Ancak onları nelerin motive ettiği ve hangi dış faktörlerin rol oynadığı daha derinlemesine incelenmesi gereken sorulardır. İşte bu nedenle AGER 2018’i  kişileri Girişimci olmaya iten güçlerin ne olduğunu anlamaya ayırdık.

44 ülkede yaklaşık 50.000 kişiye sadece bir işe sahip olma kavramı üzerinde sorular sormakla kalmadık, aynı zamanda ülkelerinin bir iş kurmak içinelverişliliği, kurmayı düşündükleri iş modeli, bir iş kurmak ve yürütmek için kendi yeteneklerini nasıl değerlendirdikleri ve en fazla hangi alanlarda destek almak istedikleri hakkında sorular sorduk.

Alınan sonuçlar girişimcilik adına iyi bir gelişmeyi işaret etmekte ve bazı ilginç görüş ve fırsatları vurgulamaktadır. 35 yaş altında olanlar genel olarak girişimciliğe en olumlu bakan grup olmaya devam etmektedir. Burada bir iş kurmak konusunda daha fazla risk taşıyan kadınların desteklenmesi için büyük bir fırsat olduğu gerçeği aynen durmaktadır. Dünya giderek daha dijital bir ortama gidiyor olsa bile araştımaya katılanlarınçoğu müşterilere dijital ortamda değil kişisel olarak, yüz yüze hizmet etmeyi tercih etmektedir.

Girişimcilik dünyasını etkili bir şekilde desteklemek için insanların neden kendi işinin sahibi olmak istediklerini veya istemediklerini daha iyi anlamak gerekmektedir. Bu bilgi iş dünyası ve devlet organlarının daha fazla insanın kendi işlerini kurmak ve bu alanda tam potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak için verecekleri kararlar ve alacakları önlemler için yardımcı olacaktır. Daha fazla girişimci herkes için daha fazla fırsat, daha fazla ekonomik büyüme ve daha fazla refah demektir.

DOUG DEVOS

Başkan

STEVE VAN ANDEL

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia