Turkey TUR  

rss

  • rss
Uncategorized - Home Diğer
SA8 Sensitive ile Lekelere Meydan Okuyoruz Yarışma Kuralları

2017/06/01 - 

Yarışma Kuralları

SA8 Sensitive ile Lekelere Meydan Okuyoruz  (bundan böyle “yarışma” olarak anılacaktır) katılmak için veya yarışmayı kazanmak için herhangi bir satın alım yapılması gerekli değildir; yapılacak bir satın alım kazanma şansını artırmayacaktır. Bu yarışmaya katılım, yasal ikametgâhı Türkiye’de yer alan, katılım sırasında 18  yaşını aşmış bulunan kişilerle sınırlıdır. Yürürlükte olan her türlü federal, devlet, eyalet veya yerel yasalar geçerlidir. Hukuki bir engel söz konusu olduğunda katılım hükümsüz olur.

Yarışmanın düzenleyicisi Amway Türkiye; bundan böyle “düzenleyici” olarak anılacaktır.

Bu yarışmanın, Facebook ile bağlantılı herhangi bir sponsorluk, destek veya yönetim ilişkisi söz konusu değildir. Bilgilerinizi Facebook’a değil, düzenleyiciye sağlamaktasınız. Yarışmaya Facebook vasıtasıyla katılıyorsanız veya oy kullanıyorsanız, Facebook’un http://www.facebook.com/legal/terms adresinde yer alan Hak ve Sorumluluklar Beyanına bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.

Kurallar, tamamen düzenleyicinin takdir yetkisine bağlı olarak, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilmeye tâbidir. Yarışmaya katılmak suretiyle, zaman zaman değişikliğe uğrayabilecek olan bu kurallara uymayı kabul etmektesiniz. Yarışmaya katılmanız, söz konusu kuralları okuduğunuz ve anladığınız anlamına gelmektedir.

Yarışmaya katılarak, söz konusu kurallara ve düzenleyicinin kararlarına uymayı kabul etmektesiniz. Yarışmanın kuralları burada belirtilenin dışında herhangi bir değişikliğe veya karşı teklife tâbi değildir. Düzenleyicinin yarışmaya ilişkin kararları nihai ve bağlayıcı olup, herhangi bir itiraz veya incelemeye tâbi değildir. Kurallar kapsamındaki herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, diğer bütün hükümler geçerliliklerini sürdüreceklerdir. 

Her bir yarışma katılımcısı, sağlanan her türlü bilginin yarışmanın gerçekleştirilmesi amacıyla, aşağıda yer alan gizlilik uygulamaları uyarınca kullanılacağını anlamakta ve kabul etmektedir. Yarışmanın düzenleyicisi ve yöneticisi bu dokümanda toplu olarak yarışma yetkilileri olarak anılacaktır.

 

Katılım Nasıl Gerçekleştirilir:

Yarışmaya katılım süresi 10 Haziran 2017’de başlar ve 10 Temmuz 2017 saat 00.00 de sona erer. Yarışmaya katılmak suretiyle, düzenleyicilerin bu dokümana referans olarak eklenen hüküm ve koşullarına tâbi olduğunuzu kabul etmektesiniz. Yarışmaya katılım başlangıç tarih/saati sonrası ve bitiş tarih/saati öncesi (“yarışma süresi”) gerçekleştirilmelidir. Yarışmaya kayıt ücretsizdir. Kişi başına maksimum bir  yarışmacının kaydettirilmesine izin verilir. Gerekli bütün bilgiler sunulmadığı takdirde, katılım geçerli olmayacaktır. Yarışmaya sunulan katılım dosyası düzenleyici haricinde hiç kimse tarafından silinemez, iptal edilemez veya değiştirilemez.

 

Yarışma için uygunluğun sağlanabilmesi açısından, katılım sırasında sunulacak dosyaların 20 MB’tan daha büyük olmaması gerekmektedir. Katılımın ödül veya mansiyon kazanmak için ön elemeyi geçmesi durumunda, en az 240 dpi/ppi olacak şekilde daha yüksek çözünürlüklü dosyalar istenebilecektir. Fotoğrafların tümü yarışmanın konusunu net olarak yansıtmalıdır. Katılım dosyaları .JPEG .jpg veya .png şeklinde elektronik olarak iletildikleri sürece, dijital dosya, dijital baskı, dia film, renkli baskı veya siyah-beyaz baskı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir formatta sunulabilirler. Fotoğrafta betimlenen objeler katılımcı tarafından orijinal olarak fotoğraflanmalı veya çizilmelidir. Yabancı eserlere izin verilmemektedir.

 

Yarışmaya katılmak suretiyle,

  1. bebeğin annesi/babası/yasal vasisi olduğunuzu VEYA
  2. anne/baba/yasal vasinin size çocuklarının resmiyle yarışmaya katılma izni vermiş olduğunu garanti etmektesiniz.

Başka birinin bebeğinin/bebeklerinin fotoğrafını göndermeyi tercih etmeniz durumunda, betimlenen şahısların ebeveynlerinden/yasal vasilerinden gerekli izinleri almak sizin sorumluluğunuzda olacak ve söz konusu izinlere ilişkin düzenleyici tarafından hazırlanmış onay beyanını (EK-Onay Beyanı) yarışmanın düzenleyicisine sunmanız gerekecektir.

 

FERAGAT VE ONAY BEYANI
Çocuğumun/vesayetim altında bulunan küçüğün resminin/fotoğrafının, adı ile birlikte sesli ve görsel materyaller aracılığıyla yayınlanması, kullanılması, çoğaltılması, görüntülenmesi rötuşlanması, değiştirilmesi de dahil olmak üzere her türlü yasal amaç için, Amway Türkiye Ltd. (Merkezi Delaware/ABD) İzmir Şubesi’ne (“Amway”), yan kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine, haleflerine, acentelerine, lisans alanlarına ve görevlendirenlerine ve bu şirketin iznine veya yetkisine dayanan yetkili kişilerce kullanılmasını çocuğum/vesayetim altında bulunan küçük adına onaylıyor, izin veriyor ve bunlara ilişkin tüm telif hakları dahil olmak üzere yasal haklarımdan feragat ediyorum. Bu izin ve feragat devamlılık teşkil etmektedir.

Burada, reşit olduğumu ve kendi adıma sözleşme yapma hakkına sahip olduğumu ve aşağıda adı yazılı olan çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi veya yetkili temsilcisi olduğumu garanti ederim. Bu feragat ve onay beyanını yürürlüğe girmeden önce önce okuduğumu ve içeriğini tamamen bildiğimi ve anladığımı  kabul ve beyan ederim.

Bu feragat ve onay beyanı, Amway ile benim ve çocuğum/vesayetim altında bulunan küçüğün arasında geçerli bir sözleşme teşkil eder ve sözleşmenin konusuna ilişkin sözlü veya yazılı olarak daha önce yapılmış/imzalanmış diğer tüm sözleşmeleri, ifadeleri, beyanlar ve anlayışları geçersiz kılar.

 

İmza Tarihi:

Ebeveynin/Yasal Temsilcinin İmzası:

 

Ebeveynin/Yasal Temsilcinin Adı:

Çocuğun/Küçüğün Adı:

Adres:

 

 

Proje Adı/Başlığı: SA8 Sensitive ile Lekelere Meydan Okuyoruz Yarışması

Fotoğrafçının Adı:

 

Katılımcılar bu yarışmaya katılmak suretiyle, Amway’i ve çalışanlarını, yöneticilerini, memurlarını, iştiraklerini, temsilcilerini, uzmanlarını ve reklam ve tanıtım ajanslarını bu yarışmaya katılımlarından veya herhangi bir ödülü kullanmalarından kaynaklanan herhangi bir şekildeki hasar, zarar, talep, dava hakkı veren nedenler veya kayıplar karşısında ibra etmekte ve tazmin etmekte ve mağduriyetlerini gidermeyi kabul etmektedirler.

 

Bir katılımın yarışmaya sunulduğunun kanıtı, çevrimiçi katılımların düzenleyici tarafından teslim alındığının kanıtı sayılmayacaktır. Geçerli olduğunda, düzenleyicinin bilgisayar sistemleri Yarışma için resmi saat tutma cihazı sayılacaktır. Katılımı otomatize etmek üzere herhangi bir cihazın kullanılması yasaktır. Bütün katılımlar düzenleyicinin malı olacak, alındı onayı verilmeyecek ve iade edilmeyecektir.

 

Kazananın Seçimi:

Her bir yarışma için belirtilen ödülün (ödüllerin) dışında herhangi bir ödül verilmeyecektir. Katılımcı, kayıt bilgilerini doğrulayamadığı takdirde otomatikman diskalifiye olacak ve ödülünü kaybedecektir. Düzenleyici, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, o sırada alternatif bir katılımı seçme hakkını saklı tutar. Düzenleyici, katılımcıların eposta adresi, posta adresi ve/veya telefon numaralarındaki herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. Yarışmanın potansiyel kazananıyla irtibat kurmak üzere telefon edilmesi veya eposta gönderilmesi veya herhangi bir diğer şekilde iletişimde bulunulmasıyla bildirim gerçekleştirilmiş sayılır. Düzenleyicinin veya hattın sesli mesaj bırakma, telesekretere mesaj bırakma veya başka şekilde mesaj gönderme yükümlülüğü yoktur. Yarışma tarafları yarışmanın potansiyel kazananlarını bilgilendirmeye yönelik geç, yanlış yönlendirilmiş veya başarısız girişimlerden sorumlu olmayacaklar ve ayrıca yarışmanın potansiyel kazananının reşit olmaması durumunda da katılımcının ebeveyn veya yasal vasisinden imzalı Onay Beyanı sağlanmasına yönelik geç, yanlış yönlendirilmiş veya başarısız girişimlerden de sorumlu olmayacaklardır.

Yarışma kurallarına uymayarak hile yapanlar yarışma dışı bırakılacaklardır.

Yarışmanın potansiyel kazananı/kazananları bildirimden itibaren tanınan süre içinde ödülünü almadığı takdirde veya aksi belirtilmedikçe otomatikman diskalifiye olacak, ödülünü kaybedecek ve kendisine ödülünün yerine başka bir ödül verilmeyecektir. Düzenleyici, tamamen kendi takdir yetkisine bağlı olarak, o sırada alternatif bir potansiyel kazanan veya farklı bir ödül seçme hakkını saklı tutar.

 

Yarışma için uygun bulunan katılımcılar yarışma taraflarının bütün kararlarının nihai olacağını ve yarışmaya katılmak suretiyle

(a) kurallara ve yarışmanın tanımına ilişkin önemli şartlara uymayı;

(b) yarışmayla ilgili bütün konularda yarışma taraflarının bütün kararlarının nihai olduğunu;

(c) katılımcıların herhangi bir işveren veya üçüncü taraf adına katılımda bulunmadıklarını;

(d) bir katılımcının kurallara uymaması durumunda diskalifiye olacağını

kabul ederler.
Kazanma Olasılığı:

Ödül kazanma olasılığı her yarışma için teslim alınan uygun durumdaki katılım sayısına bağlıdır.

 

Kazananın Seçilmesi:

Düzenleyici bütün katılımlar arasında bir ön eleme yapacaktır. Ön elemeyi geçen katılımlar Amway Türkiye’nin resmi Facebook hesabından 15 Temmuz 2017 ile 25 Temmuz 2017 tarihleri arasında halka açık oylama için yayınlanacaktır. En fazla beğeni alan katılım yarışmayı kazanacaktır.

Bütün ön eleme ve oylama kararları nihaidir. Lütfen katılımların, ön elemelerin ve oylamanın durumu hakkında bizimle iletişime geçmeyiniz. Düzenleyici, kazananı katılım sırasında sağlanan iletişim bilgileri vasıtasıyla bilgilendirecektir. 

Yasak olan yerler hariç olmak üzere, potansiyel kazanandan 14 gün içinde yaşına ilişkin kanıt da dahil olmak üzere bir ehliyet belgesi ile yükümlülük/tanıtım ibrası doldurup göndermesi istenebilecektir. Potansiyel kazananın reşit olmaması durumunda, ebeveyni veya yasal vasisi onun adına dokümanları imzalayacaktır. Potansiyel kazananın bu dokümanları göndermemesi durumunda, onun yerine başka bir potansiyel kazanan seçilebilecektir.

 

Ödül(ler):

En fazla beğeni alan 3 fotoğraf sahibine 1 adet SA8 Sensitive Sıvı Çamaşır Deterjanı hediye edilecektir.

Uygun bulunan kazananlara sunulacak ödül(ler), düzenleyicinin takdiri haricinde, başkasına devredilemez, nakde veya bir başka ödüle çevrilemez.  Başka şekilde belirtilmediği takdirde, bütün ödüller yarışmanın sona erme tarihinden itibaren 30 gün içinde kazanan taraflarından teslim alınmalıdır.  Bir ödülün veya ödülün bir kısmının herhangi bir nedenden ötürü verilememesi durumunda, düzenleyici söz konusu ödül yerine tamamen kendi takdir yetkisine göre belirleyeceği eşit veya daha değerli bir ödülü verme hakkını saklı tutar.

Düzenleyici, kendi takdir yetkisine göre, kuralları ihlal ettiğini veya yarışma sürecini etkilemeye çalıştığını belirlediği herhangi bir şahsı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Düzenleyici, yarışma için uygunluğu muallakta olan veya diskalifiye olmuş veya katılım için başka bir nedenle uygun olmayan bir şahsın katılımını geri çevirme hakkını saklı tutar. Kod, makro, robotik, programlanmış veya başka şekilde otomatize araçlarla üretilmiş katılım dosyalarına izin verilmemekte olup, bunlar diskalifiye edilecektir. Bu yarışmanın meşru işleyişini kasten bozma yolundaki herhangi bir girişim ceza kanunlarını ve medeni kanunları ihlal etmekte olup, düzenleyici buna karşılık hukukun izin verdiği maksimum ölçüde tazminat talebinde bulunma veya başka bir hukuki çareye başvurma hakkını saklı tutar.   

 

Vergiler

Ödülün (ödüllerin) herhangi bir değer belirlemesi düzenleyiciye sağlanan bilgiler bazında olup, Türkiye’de yaşayan bir kazanana verilen herhangi bir ödülün değeri yasalar gereği düzenleyici tarafından vergilendirme amaçlı olarak mali yetkililere bildirilebilir. Her kazanan geçerli bütün vergilerin bildirilmesi ve ödenmesinden tek başına sorumludur. Ödüller devredilemez, nakde çevrilemez ve başka bir ödül ile değiştirilemez.

 

Tanıtım

Yarışmaya katılmak suretiyle, düzenleyiciye isminiz, yarışmaya gönderrmiş olduğunuz fotoğrafınız, fotoğrafınız, sesiniz ve portrenizin, düzenleyici tarafından gerçekleştirilen yarışmayla bağlantılı olarak şimdiye kadar bilinen ve bundan sonra ortaya çıkacak her türlü medyada kullanılabilmesi için, geri alınamaz, münhasır olmayan, telif hakkından muaf, dünya çapında geçerli, daimi hak ve yetki (alt lisans verme hakkı da dahil) vermiş ve bu hak ve yetkiyi verme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmiş olmaktasınız. Söz konusu kullanım için her türlü telif hakkı, manevi haklar veya bedelden feragat etmektesiniz. Yarışmaya sunduğunuz içeriğin kullanımına ilişkin olarak düzenleyiciye, kanala, sponsora, bunların bağlı şirketleri, iştirakleri, ana şirketleri, bağlantılı şirketleri, görevlileri, yöneticileri, temsilcileri, tanıtım ortakları ve çalışanlarına (“izin verilen taraflar”) karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunmamayı kabul etmektesiniz. Yarışmaya katılmak suretiyle, düzenleyicinin sizden edindiği kişisel bilgilerinizi ödülü size ulaştırmak için gerektiğinde üçüncü taraflara ifşa edebileceğini kabul etmektesiniz.

 

Yükümlülüğün Sınırlandırılması:

Yarışmaya katılmak suretiyle, yarışma taraflarını, yarışmayla veya herhangi bir ödülün kabul edilmesi, mülkiyeti veya kullanımıyla bağlantılı kişisel yaralanmalar, ölüm, mal hasarı, kaybı veya telef olması ve tanıtım veya gizlilik hakları, karalama veya farklı göstermeyle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü tazminat, maliyet, hasar ve kayıplar itibariyle her türlü yükümlülükten muaf tutmaktasınız. Yarışmaya katılmak suretiyle ayrıca, herhangi bir ödülün herhangi bir üçüncü tarafça kullanımı da dahil olmak üzere, yarışmayla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü maliyet, kayıp veya hasar itibariyle muaf tutulan taraflara tam teminat vermeyi ve her birini masun tutmayı da kabul etmektesiniz.

 

Düzenleyici, ödülün kalitesi veya kullanışlılığından sorumlu değildir. Düzenleyici, yarışmaya katılımların sunulması sürecinde ortaya çıkabilecek, web kullanıcılarının veya yarışmayla bağlantılı olarak veya yarışmada kullanılan herhangi bir ekipman veya programlamanın veya herhangi bir teknik veya insani hatanın sebep olduğu herhangi bir hatalı veya eksik bilgi itibariyle sorumlu değildir. Düzenleyici, katılım dosyaları itibariyle herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, kusur, kullanım veya iletimde gecikme, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya imha veya izinsiz erişim veya değiştirmeyle bağlantılı hiçbir sorumluluk üstlenmez. Düzenleyici, yarışmaya katılım veya materyallerin indirilmesiyle bağlantılı veya bundan kaynaklı olarak, herhangi bir telefon şebekesi veya hattının, bilgisayar çevrimiçi sistemlerinin, sunucuların veya sağlayıcıların, bilgisayar ekipmanı veya yazılımının, eposta arızasının, teknik sorunun veya internette veya herhangi bir web sitesinde veya bunların kombinasyonunda trafik sıkışmasının ortaya koyabileceği herhangi bir sorun veya teknik arıza, katılımcılara veya herhangi bir şahsın bilgisayar veya verilerine zarar veya hasar da dahil olmak üzere, hiçbir benzeri problemden sorumlu değildir. Düzenleyici, herhangi bir katılımcının hile veya sahtekarlığından da sorumlu değildir.

 

Yarışmanın düzgün bir şekilde işleyişini bozma veya buna müdahale etme veya düzenleyiciyi, kanalı veya sponsoru herhangi bir şekilde aldatma niyetli her türlü faaliyet itibariyle yasaların mümkün kıldığı en yüksek seviyede kovuşturma açılacaktır. Bu gibi faaliyetlerin herhangi birine kalkışan katılımcılar diskalifiye edilecek ve kazanılan ödüller kaybedilecektir.

 

Bilgisayar virüsü, tahrifat, izinsiz müdahale, hile, teknik arıza da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, düzenleyicinin makul ölçüdeki kontrolünün dışında olan ve yarışmanın idaresi, güvenliği, hakkaniyeti, bütünlüğü ve düzgün işleyişini bozan veya etkileyen herhangi bir nedenden ötürü yarışmanın planlandığı gibi gerçekleştirilememesi durumunda, düzenleyici yarışmayı veya uygun görülen katılımlara ödülleri dağıtmayı iptal etme, sona erdirme, değiştirme veya askıya alma hakkını, takdir yetkisi çerçevesinde, saklı tutar.

 

Gizlilik Prensibi

 Topladığımız Bilgiler:

Sizden kayıt sırasında ve zaman zaman faaliyetlerimize cevaben veya form doldurma şeklinde bilgiler toplamaktayız. Talep ettiğimiz ve sağlanması zorunlu olmayan herhangi bir verinin sunulması isteğe bağlıdır. Yarışmaya katılırken, gereğine göre, adınızı, eposta adresinizi, posta adresinizi ve telefon numaranızı ve diğer çeşitli demografik ve yarışmayla ilgili bilgileri sağlamanız istenebilecektir. Çoğu web sitesinde olduğu gibi, biz de sizlere sunduğumuz deneyimi geliştirmek, genel ziyaretçi bilgilerini toplamak ve web sitemize yapılan ziyaretleri takip etmek üzere çerezler kullanmaktayız.

 

Bilgilerin Kullanımı

Sizlerden topladığımız herhangi bir bilgi aşağıdaki şekillerde kullanılabilecektir:

  • Periyodik epostaların gönderilmesi: kayıt sırasında verdiğiniz eposta adresi size bu yarışma ve bağlantılı herhangi bir kanal hakkında bilgiler ve güncellemeler göndermek üzere kullanılabilir. Gelecekte gönderilecek epostaları almamak için herhangi bir zamanda üyelikten çıkmak istemeniz durumunda, bunu aşağıdaki adrese eposta göndererek yapabilirsiniz: infotr@amway.com
  • Özelliklerin yönetilmesi: yarışmalar, tanıtımlar, anketler ve diğer web sitesi özelliklerinin yönetilmesi.

 

Üçüncü Taraf Sorumluluk Reddi Beyanı

Kişisel kimlik bilgilerinizi şirket dışında taraflara satmamakta, ticaretini yapmamakta veya başka bir şekilde iletmemekteyiz. Buna web sitemizin işletilmesi, işimizin yürütülmesi veya size hizmet sunulması kapsamında bize yardımcı olan, güvendiğimiz, söz konusu bilgileri gizli tutmayı kabul eden üçüncü taraflar dahil değildir. Bilgilerinizi ayrıca yasalara uygun olduğunu düşündüğümüz durumlarda, web sitesi prensiplerimizi uygulamak veya bizim veya başkalarının hak, mal veya güvenliklerini korumak üzere yayınlayabilmekteyiz. Bununla birlikte, kişisel kimlik bilgileri dışındaki ziyaretçi bilgileri pazarlama, reklam ve diğer amaçlarla başka taraflara sağlanabilmektedir.

 

Üçüncü Taraf Bağlantıları

Zaman zaman, tamamen kendi takdir yetkimize bağlı olarak, yarışmayla kombine olarak üçüncü taraf ürün veya hizmetlerini de dahil edebilir veya sunabiliriz. Söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik prensipleri ayrı ve bağımsızdır. Dolayısıyla, bağlantısı verilen söz konusu sitelerin içerik ve faaliyetleri itibariyle hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz yoktur. Ancak, sitemizin bütünlüğünün korunması açısından, söz konusu sitelerle ilgili herhangi bir geribildirim tarafımıza gönderilebilir.

 

İzin

Web sitemizi kullanmak suretiyle, gizlilik prensibimize izin vermiş olmaktasınız.

 

Gizlilik Prensibimizde Yapılabilecek Değişiklikler

Gizlilik prensibimizi değiştirmeye karar vermemiz durumunda, söz konusu değişiklikler bu sayfada paylaşılacak ve/veya üst kısımdaki Gizlilik Prensibi değiştirme tarihi güncellenecektir. Prensip değişiklikleri sadece değişiklik tarihinden sonra toplanan bilgiler için geçerli olacaktır.

 

Katılımcılar yarışmaya katılmak suretiyle, yukarıda yer alan kuralları ve gizlilik prensibini okuduklarını ve anladıklarını kabul etmiş olmaktadırlar.

 

Bize Ulaşın

Burada yer alan gizlilik prensibimizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa, aşağıda sunulan bilgileri kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Amway Türkiye

Şair Eşref Bul. Ragıp Şamlı İş Merkezi

No.6 Kat:7

Çankaya İzmir

infotr@amway.com

02324554444

 

 

 


 

Yorum Yapınız

E-posta adresi yayınlanmayacaktır
* Zorunlu Alan

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com |
Connexia